Sälj Boliden

Datum: 2009-03-25 12:27

Sälj

Boliden

Penser rekommenderar sälj i Boliden

Penser sänker rekommendationen i Boliden till sälj från tidigare neutral men riktkursen höjs till 32 kronor från tidigare 24 kronor. Bolidenaktien har stigit med 65 procent den uppgraderades efter fjärde kvartalets rapport och handlas nu klart över målkursen, enligt Penser. En starkare USD och högre kopparpris som lyfts av ökad import till Kina förklarar större delen av rallyt, enligt Penser. När den kinesiska importen minskar igen, vilket den sannolikt gör under andra kvartalet, förväntas kopparpriset falla tillbaka och sätta press på gruvaktierna igen, enligt Penser. Skälen till nedgraderingen av rekommendationen är att den positiva valutaeffekten kommer avta, lageruppbyggnad kan inte pågå i all evighet samt inga tecken på starkare underliggande efterfrågan, enligt Penser. Inga prisantaganden ändras, vilket gör att vinst per aktie estimatet lämnas oförändrade på 2,58 kronor för 2009 och 7,65 kronor för 2010, enligt Penser. P/E talet på 16,5 för 2009 indikerar en mindre premie mot sektorn men EV/EBIT på 15,5 för 2009 indikerar en betydande premie på cirka 50 procent mot sektorn, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
41 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser