Sälj Boliden

Datum: 2009-03-30 10:54

Sälj

Boliden

Penser rekommenderar sälj i Boliden

Penser rekommenderar sälj i Boliden med riktkurs 32 kronor. Efter möte med Bolidens smältverkschef samstämmer slutsatserna efter dragningen i stort sett med den tidigare synen på Boliden, enligt Penser. Detta är att 1) valutaeffekterna kommer lyfta resultatet, men det är väl känt, 2) lageruppbyggnaden i Kina driver upp priserna på basmetaller för tillfället och 3) produktionen i smältverken kommer fortsätta att vara reducerad även framöver på grund av svag metallefterfrågan, men även då efterfrågan på svavelsyra är mycket låg, enligt Penser. På den positiva sidan finns att kommande stimulanspaket ökar efterfrågan på basmetaller och att pågående besparingsprogram ger effekt under 2009, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
41,85 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser