Sälj Boliden

Datum: 2009-05-19 12:06

Sälj

Boliden

Penser rekommenderar sälj i Boliden

Penser rekommenderar sälj i Boliden med riktkurs 40 kronor. Vid ett lunchmöte med Bolidens IR framkom att bolaget inte sett någon förbättrad efterfrågan på koppar och zink hittills under andra kvartalet och med stor sannolikhet kommer produktionsneddragningarna på ca 20 procent på koppar och 6-7 procent på zink att fortsätta in i andra halvåret, enligt Penser. Kopparproduktionen hämmas också av att efterfrågan på svavelsyra är fortsatt svag, enligt Penser. Aitikinvesteringen löper enligt plan och under andra kvartalet 2010 skall det "nya" Aitik tas i bruk och brytvolymerna kommer att öka från 18 miljoner ton till 33 miljoner ton, enligt Penser. Lageravvecklingen i andra kvartalet kommer bidra positivt till rörelsekapitalet och därmed sänka nettoskuldsättningen jämfört med första kvartalet, enligt Penser. Boliden ser idag ingen risk för en nyemission, enligt Penser. Bolaget bedömer att den kinesiska importen är den främsta orsaken till metallprisrallyt det senaste kvartalet, enligt Penser. Tara gruvan bedöms nu sannolikt levererar svarta siffror på nuvarande zinkpris och dollarkurs, enligt Penser. Efter överenskommelsen med arbetstagarna bedöms risken för en stängning som mycket liten i dagsläget, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
55 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser