Sälj Billerud

Datum: 2004-11-30 09:56

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att sälja Billerud.

H&Q menar att dollarförsvagningen slår skoningslöst mot Billeruds marginaler. Drygt 20 procent av intäkterna är i dollar samtidigt som hela kostnadsmassan är i kronor, skriver mäklarfirman. Förutom svagare valutakurser, avtar valutahedgarna. Den fullständiga negativa valutaeffekten nästa år bör bli runt 250 miljoner kronor, enligt firman. Nästa år spår H&Q att Billerud tjänar 8,10 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
112,75 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser