Sälj Billerud

Datum: 2005-08-04 13:30

H&Q rekommenderar sina kunder att sälja Billerud efter bolagets Q2 rapport.

H&Q sänker rekommendationen av Billerud till sälj efter en svag Q2 rapport. Billeruds aktiekurs prisar in allt för höga förväntningar på effektiviseringsprogrammet de kommande åren samt att energi- och råvarukostnader ska minska. H&Q anser att höga kostnader för investeringar samt omstruktureringsprogrammet kommer att försämra kassaflödet och skuldsättningen och därmed möjligen hota kommande utdelningar. Utsikterna för kraftpapper höjs dock, men H&Q anser att riskerna väger tyngre och sänker därmed rekommendationen till Sälj från No Case.
Kurs då rekommendationen gavs:
98,25 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser