Sälj Billerud

Datum: 2005-08-09 13:01

Kaupthing rekommenderar sälj av Billerud efter Q2 rapporten.

Kaupthing rekommenderar sälj av Billerud efter Q2 rapporten men höjer riktkursen från 82 till 87 kronor. Försäljningen under Q2 kom in något högre än Kaupthing förväntat medan rörelsemarginalen och vinst före skatt kom in långt under marknadens och Kaupthings estimat. Den låga vinsten medförde att Billerud redovisar negativt kassaflöde under perioden. Med ytterligare investeringar i energi projekt räknar Kaupthing med att skuldsättningsgraden kommer öka till över 0,9 vilket överstiger Billeruds interna mål av 0,6 till 0,9. Kaupthing anser att att p/e06E på 23x är för högt och rekommenderar därför sälj. Banken räknar med en vinst per aktie för helåret 06 på 4,30 kronor.

Riktkurs: 87 kronor (höjning från 82 kronor)
Kurs då rekommendationen gavs:
96 kr
Riktkurs:
87 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser