Sälj Axfood

Datum: 2007-07-17 12:38

Sälj

Axfood

HQ Bank rekommenderar sälj för Axfood.

HQ Bank återupptar bevakningen av Axfood med en säljrekommendation och riktkurs 220 kronor. Trots att Axfood värderas under sektorsnittet finns flera överhängande hot som sannolikt kan komma att göra situationen värre, enligt HQ Bank. Axfood är för högt värderat givet bolagets tunna marginaler och svaga tillväxt, enligt HQ Bank. Hemköp fortsätter att gå trögt trots goda tider med ingen förbättring i sikte och Willys Hemma fungerar inte som butikskoncept, enligt HQ Bank. På sikt kommer utökade resurser sannolikt att krävas vid en nödvändig strukturförändring, enligt HQ Bank. Axfood har hittills lyckats upprätthålla en stigande bruttomarginal trots ett affärsklimat med sjunkande matvarupriser och höjda råvarupriser, enligt HQ Bank. Axfood bedöms inte vara ett tillräckligt intressant förvärvsobjekt bland utländska aktörer trots att livsmedelsindustrin i Europa präglats av uppköpsrykten, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
246,5 kr
Riktkurs:
220 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser