Sälj Axfood

Datum: 2007-08-31 16:11

Sälj

Axfood

HQ Bank rekommenderar sälj för Axfood.

HQ Bank rekommenderar sälj för Axfood. Den negativa trenden för Axfoods försäljning fortsätter, enligt HQ Bank. Bolagets tredje och fjärde kvartal brukar vanligtvis ha starkare marginaler än det andra men nu finns en överhängande risk att detta inte blir fallet i år, enligt HQ Bank. Priser på flera viktiga råvaror har skjutit i höjden och redan pressade underleverantörer har övertaget inför höstens omförhandlingar av kontrakt och konkurrensen på den svenska dagligvarumarknaden gör det dessutom mycket svårt för Axfood att föra vidare ökade kostnader till kund, enligt HQ Bank. Axfood har inte fallit lika mycket som sektorsnittet och värderas nu i linje med sina europeiska jämförelsebolag vilket inte är befogat med hänsyn till bolagets svaga tillväxt, tunna marginaler och dåliga utsikter, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
245,75 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser