Sälj Atlas Copco

Datum: 2004-10-06 12:05

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att sälja Atlas Copco.

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att sälja Atlas Copco. Mäklarfirman menar att en mer positiv marknadsutveckling för maskinuthyrningsverksamheten i USA har bidragit till att aktien handlas på all-time high nivåer. Dessutom, menar H&Q att det spekuleras i en större utskiftning av kapital till aktieägarna i takt med att bolaget blir alltmer överkapitaliserat. En DCF värdering av Atlas ger enligt H&Q ett värde på 260 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
293,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser