Sälj Alfa Laval

Datum: 2006-05-22 10:07

Veckans Affärer skriver att rallyt snart är över i Alfa Laval.

Tidningen menar att verkstadsbolaget lever i den bästa av världar i den bästa av konjunkturer och att det bara kan bli sämre. Om vinsten per aktie växer uthålligt
med 5 procent, d v s i takt med omsättningen till oförändrad marginal, så ger en kassaflödesmodell med 8 procent i avkastningskrav 240 kr som motiverad aktiekurs. Alfa Laval beskrivs som välskött och bra, men aktien är ändå fullvärderad enligt VA. P/E-talen på årets och 2007 års vinst är 18 respektive 17.
Kurs då rekommendationen gavs:
204,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser