Sälj Aarhus Karlshamn

Datum: 2006-09-21 17:05

Sälj

AAK

Veckans Affärer säljrekommenderar Aarhus Karlshamn.

Den stora extrautdelningen lockar tidningen, men bolaget ses som långt ifrån färdigstädat. Helårseffekten av bolagets besparingsprogram kommer först 2008 och mycket kan hända innan dess, skriver VA, som menar att 2006 är ett magert mellanår för koncernen. Även 2007 bedöms riskera att gå i startsträckans tecken. Tidningen ser bland annat risker med råvarubrist och starkt beroende av energiprisutvecklingen.
Kurs då rekommendationen gavs:
198 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser