Säkert snus

Datum: 2001-12-19 11:10

Hagströmer & Qviberg Private Banking råder sina kunder att öka i Swedish Match.

Mäklarfirman anser att Swedish Match är en bra defensiv placering och råder sina kunde ratt öka innehaven i aktien. H&Q menar att bolaget har en stabil försäljnings- och resultatökning, vilket borgar för stabilitet. Dessutom finns ett aggressivt återköpsprogram som stödjer kursen. Riktkursen sätts till 60 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
56 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser