SAAB bättre än index

Datum: 2006-06-14 12:53

Bättre än index

SAAB B

Carnegie rekommenderar bättre än index i SAAB.

Carnegie rekommenderar bättre än index i SAAB efter annonseringen om förvärvet av Ericsson Microwave Systems. Transaktionen representerar ett EV/Sales på 1,4 gånger vilket är rimligt givet den troliga starka ordertillväxten för Ericsson Microwave Systems, enligt Carnegie. Troligen har även bolaget en färdig order med Pakistan på 2,8 miljarder kronor som kommer att beaktas i förvärvspriset, enligt Carnegie. Förvärvet förväntas ha en negativ påverkan på vinst per aktie under 2006, men positiv påverkan från och med 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
162,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser