Saab bättre än index

Datum: 2007-06-25 15:40

Bättre än index

SAAB B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Saab.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Saab med riktkurs 250 kronor. Saab meddelade att bolaget kommer att köpa 7,5 procent av det nyligen skapade bolaget Aker Holding, tillsammans med Investor som köper 2,5 procent, Norska staten (30 procent) samt Aker ASA (60 procent), enligt Carnegie. Den enda tillgången i Aker Holding är en ägarandel på 40,1 procent i industrigruppen Aker Kvaerner, enligt Carnegie. Detta är positivt för Saab eftersom det ökar sannolikheten för en framgångsrik Gripen affär med Norge, vilket kan vara värt uppemot 34 miljarder kronor, genom en relativt liten investering och begränsad risk, enligt Carnegie. En lyckad affär med Norge skulle kunna öka riktkursen med 15 kronor, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
179,25 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser