Så känner du igen en bra introduktion

Så känner du igen en bra introduktion

Publicerad 2016-03-23 12:58:00

Kommentar Vinsterna från introduktionerna nu före påsk ger förhoppningar om mera "gratispengar" framöver. Men hur känner du igen en bra introduktion som med hög sannolikhet ger vinst? Privata Affärer ger här några råd.

Nyintroduktioner på börsen har nu förekommit i en strid ström sedan slutet på 2013 med uppehåll under några perioder när börsen varit orolig och tappat minst 10 procent under kort tid.

Den senaste veckan har vi kunnat konstatera att börsklimatet nu är så gott att vi återigen fått flera nya bolag och som vi tidigare skrivit har det blivit vinst varje gång på de större bolagen – Garo, LeoVegas och Humana.

Och håller sig börsklimatet någorlunda framöver kommer våren att erbjuda ytterligare ett antal introduktioner. Men alla kommer inte att vara köpvärda från start. Men vad är det då man ska titta på?

* Ankarinvesterare. Om det finns riskkapitalbolag, fonder eller andra institutioner som tecknar till samma pris som allmänheten, så är det en klar fördel. Bolaget är noga analyserat och ankarinvesterarna brukar räkna med vinst från start.

* Stora bolag med stabil omsättning och vinst och gärna en historik med tillväxt är att föredra. Riskerna för kursfall efter noteringen är mindre och det brukar finnas ett köpsug från större förvaltare som vill vara med på längre sikt.

* Men även mindre bolag i hajpade sektorer kan vara intressanta, men risken är stor inom till exempel bioteknik att det i stället blir en flopp. Detta är svårt att veta på förhand – teckna därför bara mindre poster i förhoppningsbolag.

* En hög skuldsättning kan vara ett varningstecken – speciellt om erbjudandet innebär en nyemission som används för att betala av gamla skulder. Det är bättre om de nya pengarna används till att utveckla bolaget.

* Ett brett prisintervall är negativt – värderingen kan bli hög om priset fastställs i den högsta delen av intervallet. Men ingen regel utan undantag – aktuella Humana fick den högsta möjliga teckningskursen och steg kraftigt ändå.

* Om tidigare ägarna säljer ut större delen av sitt innehav är det negativt – helst vill man se att de står kvar med en betydande andel efter noteringen. 

Om det trots allt blir en kursnedgång efter noteringen för dina nytecknade aktier kan det vara bra att överväga en omedelbar försäljning. Historiskt har kursnedgångar bidragit till ännu mer negativitet kring aktien och inte sällan har nedgången fortsatt under en längre tid.

Det är aldrig kul att bita i det sura äpplet, men det kan rädda dig från en ännu större förlust i portföljen.

Magnus Alfredsson