Så investerar du på rätt sätt 2011

Så investerar du på rätt sätt 2011

Så investerar du på rätt sätt 2011

Publicerad 2011-01-14 13:10:06

Börsguiden Året ser intressant ut för oss aktieägare, men kan också vara lurigt med många faror i vassen. Här är några investeringsteman som kan bli aktuella.

Året ser intressant ut för oss aktieägare, men kan också vara lurigt med många faror i vassen. Här är några investeringsteman som kan bli aktuella.

För en aktieägare är det lockande att lägga in de mesta av sparpengarna i aktier just nu eftersom de flesta bedömare är så pass positiva. Och faktum är ju att läget för de flesta svenska börsbolag ser bra eller faktiskt mycket bra ut.

Vinsterna i kommande bokslut kommer att bli betydande med oftast ett stort lyft jämfört med 2009. Och utsikterna för innevarande år är goda – de flesta storbolag kommer enligt prognoserna att lyfta resultaten ytterligare en bit.

Så långt är allt gott och väl, men visa att händelserna under senaste åren är den normalt försiktige ändå lite tveksam till om det är läge att köpa, behålla eller kanske sälja. För med så stora ekonomiska problem i både Europa och USA är det ju en ganska stor sannolikhet att det kommer uppstå större eller mindre finansstormar även detta år som kommer sänka marknaderna.

Om detta blir under en kortare eller längre period kan ingen veta med någon större säkerhet – därför är det inte underligt att många investerare ändå är tveksamma till börsen.

I detta läge om man ändå har investeringsfritt kapital och vill köpa aktier, så är utpräglad stockpicking en god tanke. I en marknad där många aktier redan stigit oerhört mycket och diskonterat stora vinster flera år är det viktigt att tänka efter före – ordentligt.

Här är några sådana investeringsteman som kan vara aktuella att tänka på:

  • Eftersläntrare. I den starka uppgången finns det trots allt många aktier som släpat efter märkbart. Det kan till exempel bero på att företagen betraktas som sencykliskt som ABB.
  • Hög direktavkastning. Det finns många aktier som kommer att lämna en fin utdelning för 2010, Betsson (7 procent) är ett exempel, i Electrolux lär det bli extrautdelning mm.
  • Tillväxtbolag. Det finns bolag som verkar på marknader som visar tillväxt även under lågkonjunktur. Tele2 är ett bra exempel med sin ryska del som växer kraftigt.

Att det finns all anledning att vara försiktig visar inte minst det senaste raset på börsen från sommaren 2007 till och med hösten 2008. Innan kurserna började falla fanns liksom nu en stark tro på fortsatt uppgång – men så blev det ju inte alls.

MAGNUS ALFREDSSON, PRIVATA AFFÄRER