Så går det för fastighetsbolaget i premiären Foto: Tre Kronor

Bolaget fokuserar på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice. Bland annat är Systembolaget en stor hyresgäst.

Så går det för fastighetsbolaget i premiären

Publicerad 2017-11-10 10:05:00

Notering Fastighetsbolaget Tre Kronor Property Investment steg en smula i premiärhandeln på First North på fredagen.

Under den inledande handeln steg aktien till som mest 104,75 kr vilket motsvarar en uppgång på 4,75 procent jämfört med teckningskursen på 100 kr. Strax före klockan tio handlades aktien för 103,25 kr under låg omsättning.

Tre Kronors affärsidé är att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter inom segmenten "defensiv handel" och samhällsfastigheter. Bolagets hyresgäster finns primärt inom livsmedelshandel och samhällsservice och stora hyresgäster är bland annat Systembolaget och ICA, men även Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och Försäkringskassan.

"Attraktiva marknadsvillkor skapar en möjlighet att lista ett nytt fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm med fokus på fastigheter inom dagligvaruhandel i Sverige", heter det i en bolagsbeskrivning inför noteringen där syftet med listningen uppges vara att erbjuda nuvarande aktieägare en likvid andrahandsmarknad för sina investeringar, samt att erbjuda nya investerare en "attraktiv investeringsmöjlighet i en tilltalande sektor".

Tre Kronor Property har 72 fastigheter fördelat på 68 av Sveriges 290 kommuner. Fastigheterna är spridda över södra och mellersta Sverige med en total uthyrbar yta på cirka 79 000 kvadratmeter. Fastigheternas marknadsvärde, med värdetidpunkt den 31 augusti i år, uppgick till 905 miljoner kr och den ekonomiska uthyrningsgraden var 95 procent.

De kontrakterade hyresintäkterna på årsbasis låg på cirka 80 miljoner kronor per 18 oktober. Driftnettot var 56 miljoner och

Tre Kronor Propertys målsättning är att leverera 8 procents utdelning på insatt eget kapital per år motsvarande 2 kronor per aktie per kvartal från och med andra kvartalet 2018.

Catella Property Asset Management ansvarar för den kommersiella och tekniska förvaltningen och Newsec Asset Management ansvarar för bolagets ekonomiska förvaltning.

Följ aktien här:

 

Privata Affärer / Direkt

Tre Kronor , First North , Notering

Följ de aktuella aktierna här

Tre Kronor Property Investment AB