Så går det för dagens börsnykomlingar Foto: Pi Frisk /SvD-TT

Så går det för dagens börsnykomlingar

Publicerad 2017-12-11 09:06:00

Noteringar Två nya bolag gjorde på måndagen debut på First North. Båda aktierna lyfte en bra bit över respektive teckningskurs.

Mätteknikbolaget Acconeer har via en nyemission tagit in 150 miljoner kr från allmänheten samt 30 miljoner via övertilldelningsoptionen. Teckningskursen låg på 25 kr och tio minuter efter börsöppning handlades aktien för 30,70 kr. Det motsvarar en uppgång på 22,8 procent.

Likviden ska i huvudsak användas för att kommersialisera produkten, utveckla nästa produktgeneration samt att få in rörelsekapital i bolaget.

– Med denna nyemission på plats kan vi ta Acconeers radarteknologi mot helt nya nivåer, och vi är naturligtvis mycket nöjda över det förtroende vi fått från såväl nya som tidigare aktieägare. Med en helt unik produkt, en mycket stark kassa och många väldigt duktiga medarbetare inte minst på tekniksidan kan vi nu höja tempot ytterligare såväl avseende produktutveckling som global försäljning, säger Lars Lindell, VD Acconeer.

Dagens andra debutant är Scout Gaming som levererar en teknisk plattform och statistik och prissättning för så kallad ”Fantasy Sport”.  Genom nyemissionen har bolaget tagit in 60 miljoner kr.

Tio minuter efter börsöppning handlades aktien för 34,50 kr motsvarande en uppgång på 50 procent jämfört med teckningskursen på 23 kr.

– Tillsammans med alla medarbetare på Scout Gaming är jag glad, stolt och tacksam över det intresse som visats för att bli aktieägare i Scout Gaming. Jag tolkar det som att det finns ett förtroende och förväntan på såväl den plattform och affärsmodell som vi håller på att etablera samt kommer att exekvera på de kommande åren, säger Scout Gamings vd Andreas Ternström.

 

Magnus Gustavsson

Följ de aktuella aktierna här

Acconeer AB

Scout Gaming Group AB