Ruttet Rottne

Datum: 2005-05-02 10:30

Veckans Affärer har analyserat Rottneros och kommit fram till att aktien bör säljas.

Skogsbolaget Rottneros drabbas av den uteblivna konjunkturuppgången och den svaga dollarn. VA skriver att tidigare har massacykeln gått i femårscykler med goda vinster på toppen, men denna gång verkar massacykeln spårat ur. Veckans Affärer konstaterar att Rottneros alltid har varit en högriskaktie och att det gäller att hänga med i konjunktursvängningarna.
Kurs då rekommendationen gavs:
6,6 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser