Ruric kan dubblas på sikt

Datum: 2007-03-19 10:42

Börsveckan skriver att om Rurics kalkyler håller så blir substansvärdet om några år 2-3 gånger dagens börsvärde.

Bolaget räknar med att ha investerat 4 miljarder kr fram till år 2011, och Börsveckan gissar ett pris på 6000 dollar per kvadratmeter vilket ger ett substansvärde på över 4 miljarder kr. Detta kan jämföras med nuvarande börsvärde på 1,5 miljarder kr. Börsveckan utfärdar ett spekulativt köpråd, men påpekar också att det är stora risker med att äga fastigheter i Ryssland.
Kurs då rekommendationen gavs:
321,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser