Rottneros är i bra form

Datum: 2001-09-10 11:27

Carnegie höjer sin rekommendation i Rottneros och mäklarhuset anser att bolaget är bra positionerat för en nedgång i konjunkturen.

Carnegie anser att Rottneros är i bättre form än någonsin. Den svaga kronan bidrar till god lönsamhet samtidigt som bolaget har starka finanser. Mäklarhuset räknar med att Rottneros kommer att vara lönsamma under konjunkturcykeln, dock tror inte Carnegie på någon kraftig återhämtning i massapriserna. Carnegie anser att den senaste tidens återhämtning i massapriserna är ett resultat av kapacitetsförändringar och en tillfällig efterfrågeökning i Asien. Dock är efterfrågan i Europa och Nordamerika fortfarande otillfredsställande. Rekommendationen höjs från minska till öka.
Kurs då rekommendationen gavs:
8,9 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser