Riskabel men köpvärd

Datum: 2006-11-06 09:57

Börsveckan menar att Generic har mycket intressant på gång.

Aktien bedöms därför vara köpvärd trots sin risk. Investeringarna beskrivs som spännande och historiken som god. Räknat på årets förväntade vinst ses värderingen dock som hög, men Börsveckan påpekar att om rörelsemarginalen kan stiga ett par procentenheter samtidigt som t ex konsultdelen tar fart så blir en investering i aktien bra.
Kurs då rekommendationen gavs:
0 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser