Risk för besvikelser i Intellecta

Datum: 2000-12-06 11:53

Avvakta

ICTA

Tryckindustri har bytt namn till Intellecta och omvandlats till ett bolag i den nya ekonomin.

Intellactas lönsamma verksamhet inom tryckindustrin finansierar nu satsningarna på att bli ett kommunikationsbolag inriktat mot bland annat finansinformation. Finanstidningen anser att det är en intressant kombination när vinster slussas från ett lönsamt område till ett med snabbare tillväxt. Finanstidningen tror dock att det finns risk för att Intellectas vinst minskar på kort sikt. Rekommendationen blir därför att avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
117 kr

Rekommendation från: Finanstidningen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser