Riktkursen på LME sänks

Datum: 2000-10-23 14:59

Riktkursen sänks från 258 kronor till 140 kronor.

Ericssons resultat var något bättre än vad Öhman Fondkommissions räknat. Detta väger dock inte upp den stora förlust som väntas på telefonsidan för året som helhet. Öhman sänker sina prognoser för vinsten per aktie med 26 procent för helåret. Nästa år tror mäklarfirman att Ericsson kommer att tjäna tre kronor per aktie, vilket ger ett p/e-tal på knappt 40. Året därefter spås vinsten bli 4,1 kronor per aktie, en sänkning med sex procent jämfört med tidigare prognoser. Öhman rekommenderar öka.
Kurs då rekommendationen gavs:
117,5 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser