Riktkursen höjs efter bolagets förvärv

Datum: 2010-03-31 13:32

Behåll

Indutrade

Erik

Erik Penser FK står fast vid sin Behållrekommendation för handelsbolaget Indutrade efter att fondkommissionären tagit hänsyn till bolagets två senaste förvärv. EPS höjs med 5,6 % för 2010e samt med 4,4 % för 2011e efter att Lekang Maskin och Stålprofil inkluderats. Riktkursen höjs till 170 kronor från tidigare 155 kronor och Erik Penser FK anser att värderingen i dagsläget är rimlig. Aktien handlas till ett P/E 2010e om 14,5x, vilket är över sektorgenomsnittet på 13,3x men detta är inte ovanligt då bolaget sedan noteringen 2005 levererat god tillväxt och lönsamhet.
Kurs då rekommendationen gavs:
166 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser