Riksbanken rör inte räntan Foto: Riksbanken

Riksbanken rör inte räntan

Publicerad 2018-02-14 09:32:00

Räntan Som väntat låter Riksbanken reporäntan ligga kvar på -0,50 procent. Inte heller räntebanan ändras men inflationsutsikterna skrivs ner något.

Svensk konjunktur är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. Men inflationsprognosen har reviderats ner något för det närmaste året, skriver Riksbanken.

För att inflationen framöver ska stabiliseras nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan på −0,50 procent.

Behöver gå långsamt fram

Prognosen för reporäntan är oförändrad sedan december och indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds under andra halvåret i år.

Enligt Riksbankens prognos närmar sig tidpunkten för när det är lämpligt att börja höja räntan i långsam takt. Men det är viktigt att inte höja räntan för tidigt, skriver Riksbanken.

Konjunkturen är stark och inflationen har varit nära 2 procent en tid. Men det lägre inflationstrycket skapar osäkerhet kring hur inflationen kommer att utvecklas framöver. Därutöver är det viktigt att inte kronan stärks för snabbt. Det har tagit lång tid att få inflationen och inflationsförväntningarna tillbaka till 2 procent och osäkerheten kring inflationsutvecklingen gör att penningpolitiken behöver gå försiktigt fram.

Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras har direktionen, precis som tidigare, beredkap att införa ytterligare penningpolitiska lättnader, konstaterar Riksbanken.

Tabell: Riksbankens prognos (tidigare prognossiffror inom parentes)


2018 2019 2020
KPI 1,7 (2,0) 2,6 (2,8) 3,1 (3,1)
KPIF 1,8 (2,0) 1,9 (2,0) 2,0 (2,0)
BNP 2,8 (2,9) 1,8 (1,7) 2,1 (2,1)
Reporänta, procent -0,4 (-0,4) 0,0 (0,0) 0,6 (0,6)

Privata Affärer