Remium ser köpläge

Datum: 2011-03-01 09:41

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Remium har höjt sin riktkurs för Catella med 2 kronor till 15 kronor och rekommenderar köp efter att resultatet i det fjärde kvartalet överträffat förväntningarna.

Det framgår av en analys daterad den 1 mars.

"Det är först i och med denna rapport som marknaden får full tillgång till information om den stora vinstkapaciteten i förvärvade Catellas fastighetsrådgivning och kapitalförvaltning", skriver Remium, som konstaterar att fastighetsrådgivningen visade på en ordentlig omsvängning i resultat till följd av ökad aktivitet i sektorn.

"Kapitalförvaltningen var inte lika imponerande och drogs ned av ett antal extraordinära kostnader", fortsätter Remium i sin analys av bokslutsrapporten.

De närmaste åren anses Catella vara bra positionerat då det gynnas av ökad aktivitet på fastighetsmarknaden i Europa samt vill ta tillbaka förlorad mark inom kapitalförvaltningen.

"Vi räknar också med att skattesituationen blir mer gynnsam", skriver Remium och syftar på bolagets möjliga förlustavdrag i Sverige.

Efter att Catella hunnit med att starta upp verksamhet inom företagsobligationer i år samt förvärvat Enskild Kapitalförvaltning väntar sig Remium att bolagets pågående strategiöversyn under våren bland annat ska ge svar på hur den svaga lönsamheten i Banque Invik ska vändas och vad som ska hända med Catellas innehav av europeiska topplån.

Klockan 16.15 handlades Catella B upp 1,3 procent till 12:15 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,95 kr
Riktkurs:
15 kr

Rekommendation från: Remium

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser