Rekylen gjorde att värderingen är rimlig

Datum: 2010-05-11 17:48

Öka

MTG B

MTG

MTG tappade marknadsandelar i Sverige jämfört med samma period förra året, på grund av en exceptionell utveckling under 2009. Det ser ut som att marknadsandelarna fortsatt kommer att minska under maj och juni. Banken menar, att om man ser till utveckling av TV- och radiomarknaden under 2009 är det troligt att marknaden kommer att växa med knappt 15 % under Q2 2010. Detta göra att banken höjer sin prognos något. Korrigeringen av aktiepriset, då MTG handlats ned från 11x 2010e EBIT till under 10x, innebär att MTG återigen är en intressant investering. Rekommendationen höjs till Öka från Minska och riktkursen höjs till 460 kronor från tidigare 440 kronor. Den högre riktkursen reflekterar både värdeskapandet från avyttringen av CDON samt högre prognoser. Banken anser dock att Eniro fortsatt är favoritaktien inom den nordiska mediasektorn.
Kurs då rekommendationen gavs:
407,25 kr
Riktkurs:
460 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser