Rekyldags Volvo

Datum: 2002-05-13 14:56

Sälj

Volvo B

Volvo-aktien är fullvärderad och Veckans Affärer menar att man ska sälja den.

Volvos position inför framtiden ser bra ut. Veckans Affärers vinstprognoser ger ett P/E-tal på 97 räknat på årets vinst och 23 räknat på 2003 års. Tidningen bedömer att det är väl högt och att en rekyl ned är det troliga. Aktien anses vara fullvärderad och får en säljrekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
200 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser