Rekordresultat under Q2

Datum: 2010-08-19 17:36

Erik

Erik Penser FK upprepar Köp och höjer riktkursen från tidigare 135 kronor till 145 kronor efter rekordresultatet under det andra kvartalet. EBIT landade 12 % över fondkommissionärens estimat, Lesjöfors uppnådde en rekordmarginal om 31,1 %. Bolaget har hittills i år tjänat 5,3 kronor/aktie och Erik Penser FK räknar med att EPS för 2010E kommer att bli 9,7 kronor, vilket innebär en höjning av estimatet med 12,4 %. För 2011 höjs estimatet för EPS med 8,8 %. Även om aktien gått upp senaste tiden ligger P/E runt 11x och EV/EBIT på drygt 8x för 2011e, vilket fondkommissionären anser vara fortsatt attraktiva värderingsnivåer.
Kurs då rekommendationen gavs:
119,5 kr
Riktkurs:
145 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser