Rekord och höjd utdelning från fettbolaget Foto: istockphoto

Rekord och höjd utdelning från fettbolaget

Publicerad 2016-02-03 12:53:00

Kommentar Fettbolaget AAK visar ånyo upp en stark rapport i bokslutet med rekordresultatet. Dessutom höjs utdelningen ordentligt. Efter börsrekylen är aktien intressant igen.

Privata Affärer skrev om AAK:s delårsrapport efter det tredje kvartalet i oktober när marknaden uppmärksammade den fina vinstutvecklingen och fick aktien att notera ny all-time-high över 600 kr. Sedan gick aktien ytterligare nästan 10 procent innan den allmänna börsrekylen i december krävde sin tribut tillsammans med att många aktieägare passade på att göra vinsthemtagningar efter en fin kursresa senaste åren.

Nu har aktien fallit med en hundralapp sedan toppnoteringarna för knappt två månader sedan och då kommer bokslutet och resultatet för det fjärde kvartalet. Det var något under förväntningarna, men viktigast är att kunna konstatera en nytt rekordresultat och goda framtidsutsikter för de största affärsområdena.

Strategin att ta fram nyttigare specialoljor till industrin med höga marginaler har ökat lönsamheten efterhand. Den rådande hälsotrenden gynnar AAK och bolaget har varit aktivt att satsa på nya marknader och i kombination med lyckade förvärv har tillväxten varit stabil med ökad lönsamhet.

Därför är också värderingen hög även vid nivån runt 560 kr, men underliggande trender plus bolagets möjlighet att fortsätta växa på nya marknader bör att nuvarande tillväxttakt bör kunna fortsätta i många år framöver. För 2015 ökade omsättningen med 13 procent till drygt 20 miljarder och rörelseresultatet till 1,4 miljarder, vilket var en ökning med 14 procent.

Men framtiden är nu viktigast och bolaget har två nya fabriker igång fram till sommaren. På kapitalmarknadsdagen i slutet av förra året menade också vd Arne Frank att det kan komma något förvärv också under innevarande år.

Lägg därtill att AAK har på gång en stor innovation inom chokladtillverkning. Den nya produkten Tropicao är en ingrediens som gör att choklad kan stå emot så kallad värmerelaterad blomning, något som ger chokladkakan en oönskad vit yta vid för höga temperaturer. Produkten är således särskilt lämplig för varma regioner med hög chokladkonsumtion, såsom Latinamerika.

AAK:s ledning har en stor tro att produkten kommer bli stor för bolaget, men att det kan dröja 1-3 år innan den är ute på marknaden. Tester pågår dock ute hos kunder och bolaget ska kunna lämna mer information senare under detta år.

Att bolaget är optimistiskt inför framtiden och dessutom har goda finanser för fler förvärv visar också utdelningsförslaget. Utdelningen höjs med 14 procent till 7,75 kr. Privata Affärer tror att botten för aktien nåddes vid nivån 530 kr och att köpintresset nu bör öka igen efter den stora rekylen. Stabil tillväxt med lönsamhet är den bästa av världar och det är få bolag som stämmer lika väl in på den beskrivningen som just AAK.

Magnus Alfredsson

Följ de aktuella aktierna här

AAK