Rek. Köp, men flera nedjusteringar

Datum: 2010-10-04 10:47

Efter

Efter att SEB Enskilda tillfälligt tagit bort bevakningen på Bioinvent den 29 september, med motiveringen att de inte hade tillräckligt med information om cancerkandidaten TB403, så har SEB nu satt rekommendationen Köp och riktkursen 40 kronor. Banken har reviderat möjligheten för TB403 att nå marknaden och därefter sänkt riktkursen från tidigare 50 kronor. I den tidigare bedömningen ansågs sannolikheten för preparatet att nå marknaden uppgå till 30 % men efter revideringen 20 %. Samtidigt sänks även försäljningsförväntningarna för cancerkandidaten. Det riskjusterade nuvärdet för TB403-projektet är nu, enligt banken, 2,20 kronor per aktie från tidigare 12,40 kronor per aktie. Slutligen pekar SEB på att det finns en hel del osäkerhet kring aktien, men tack vare bolagets tromboshämmare TB402 så går bolaget en ljus framtid till mötes.
Kurs då rekommendationen gavs:
28,85 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser