Redeye ser rimligt kurs 625 kr

Datum: 2016-04-19 08:30

STOCKHOLM (Direkt) Redeye inleder bevakningen av Fingerprint Cards och sätter ett rimligt värde för aktien till 625 kronor i sitt basscenario.


"I vårt basscenario ser vi en intäktstillväxt på 15 procent i genomsnitt per år från 2016 till 2021 med en ebit-marginal på i snitt 37 procent", skriver Redeye i en analys som publicerades på tisdagen.

Redeye ger inga köp- eller säljrekommendationer i sina analyser utan ger i stället ett värderingsintervall med ett rimligt basscenario, ett optimistiskt scenario (bull case) och ett pessimistiskt scenario (bear case).

Intervallet för Redeyes rimliga värde för Fingerprint Cards aktie, där basscenariot är 625 kronor, sträcker sig mellan 225 kronor (bear case) och 1.475 kronor per aktie (bull case).

På måndagen stängde Fingerprint Cards på 568 kronor.

Fingerprint Cards starka operationella förmåga skapat barriärer för andra aktörer att komma in på marknaden, skriver Redeye som menar att detta kommer att låta FPC stärka sin position som den ledande globala leverantören av fingeravtryckssensorer.

Redeye hänvisar bland annat till att Fingerprint Cards har säkrat en avsevärd del av tillverkningskapaciteten i sensormarknaden. Eftersom tillförlitlighet vad gäller tillverkningen är en nyckelfråga för smartphonetillverkare och andra kunder, är FPC:s bevisade förmåga att leverera höga volymer av högkvalitativa produkter en avgörande fördel gentemot nya konkurrenter, heter det i analysen.

Redeye tror också att FPC kommer att utnyttja sin starka position i ekosystemet och sin systemintegration för att penetrera nya vertikaler och utöka sitt erbjudande.

"Till en början med smarta kort under senare delen av 2016, och på längre sikt inom fordon och IoT, kommer vertikalerna att ge bränsle åt en fortsatt intäktstillväxt bortom fingeravtryckssensorer för mobiltelefonsegmentet", skriver Redeye.

Vidare tror Redeye på att FPC kommer att lyckas med att stärka sin ledande position ytterligare under 2016, men flaggar för potentiella risker på längre sikt.

"Den största risken delas av i stort sett alla högteknologiska bolag, nämligen risken för nya, disruptiva tekniker", skriver Redeye och nämner Microsofts iris-scanning och Qualcomms ultrasound-sensor.

Redeye räknar med att Fingerprint Cards intäkter ökar till 7,7 miljarder i år, 9,3 miljarder 2017 och till 10,8 miljarder 2018. Ebit-marginalen väntas uppgå till 40 procent i år för att sedan gå ned till 38 procent 2017 och 36 procent 2018.

I Redeyes försäljningprognoser ingår smarta kort med en omsättning på cirka 118 miljoner kronor i år, närmare 1 miljard kronor 2017 och intäkter på 2,2 miljarder kronor 2018.

Marknaden för fingeravtryckssensorer för mobila enheter väntas växa i en genomsnittlig takt om 48 procent per år från 2015 till 2018, enligt Redeye som bedömer att marknadspenetration av fingeravtryckssensorer uppgår till 68 procent 2018.

Kurs då rekommendationen gavs:
568 kr
Riktkurs:
625 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser