Rederi med för stor rabatt

Datum: 2005-03-13 22:22

Börsveckan är positivt inställda till Concordia.

Rederiet ömsar skinn och den nya verksamheten bedöms innebära låg finansiell risk och en rätt fin hävstång. Substansrabatten beräknas till minst 35 procent, vilket bedöms vara omotiverat mycket med tanke på Concordias goda historik. På sikt bör rabatten försvinna helt, enligt Börsveckan.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser