RBS inleder bevakning

Datum: 2011-09-08 16:55

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) RBS inleder sin bevakning av Getinge med rekommendationen köp och riktkurs 175 kronor.

Det framgår av en dagsfärsk analys.

RBS ser utrymme för Getinge att ytterligare kapitalisera på sin närvaro på tillväxtmarknader, där investmentbanken spår att knappt en tredjedel av koncernens omsättning hänförs till övriga länder för innevarande helår. Framförallt nämns Getinges affärsområden Infection Control och Medical Systems då tillväxtländers infrastruktur inom sjukvården byggs ut.

Vidare framhåller RBS att Getinges produktportfölj framstår som starkare än tidigare, samt försäljningsförbättrande åtgärder från medicinteknikbolagets sida.

Avslutningsvis tror den brittiska investmentbanken att Getinge är förmöget att infria sitt långsiktiga ebita-mål om en lönsamhetsmarginal om 22 procent under 2013 trots negativa valutavindar.
Kurs då rekommendationen gavs:
162,8 kr
Riktkurs:
174 kr

Rekommendation från: Royal Bank of Scotland

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser