RBS höjer sina estimat marginellt efter Q4

Datum: 2010-03-11 17:27

Swedish

Swedish Match levererade i sitt bokslut ett EPS (9,65 kr konsensus: 9,44 kr) som marginellt översteg marknadens förväntningar till följd av en starkare rörelsemarginal under det fjärde kvartalet och en lägre skattekostnad än väntat. 2010 ser ut att följa den rådande trenden och fortsatt volymtillväxt i framförallt USA och på den skandinaviska snusmarknaden. Snustillväxten på den skandinaviska marknaden saktade ner till 3 % under fjärde kvartalet efter en återhämtning från skattehöjningarna på snus under 2007 och 2008 i Sverige. I USA var tillväxten noll under det fjärde kvartalet. RBS höjer sina estimat blygsamt baserat på fjärde kvartalets siffror, vilket inkluderar bolagets guidning om en volymtillväxt om 2-3 % i Skandinavien och 5 % i USA. Riktkursen höjs från tidigare 150 kronor till 155 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
164,8 kr
Riktkurs:
155 kr

Rekommendation från: Royal Bank of Scotland

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser