RBC: Marknaden för optimistisk

Datum: 2016-04-19 11:00

Underperform

Sandvik

STOCKHOLM (Direkt) Marknaden tycks vara för optimistisk på flera fronter vad gäller Sandvik, både vad gäller portföljomstöpningens möjligheter att frigöra värde och den organiska tillväxten.

Det skriver RBC i sin första analys av verkstadskoncernen, publicerad på måndagen med rekommendationen "underperform" och riktkursen 75 kronor.

"Rådande konsensus och värdering tycks innebära att marknaden är för optimistisk på flera fronter", skriver banken och noterar att dess estimat för rörelseresultat för i år och nästa år ligger 2 respektive 5 procent under konsensus.

Några nyckeluppfattningar anges:

* Att Sandvikaktien har gått klart bättre än verkstadssektorn i år, plus 15 mot plus 3 procent, är troligen på grund av ökade metallpriser (koppar +5%, guld +15% och järnmalm +35%).

Men, skriver RBC, prisökningarna lär knappast avspeglas i Sandviks intjäningsförmåga, åtminstone inte på kort sikt, givet gruvbolagens kostnadsfokus och att de nu pressar sina leverantörer. Vidare kan råvaruprisrallyt bli kortlivat. Däremot medges att metallpriserna nog kan driva kursen på kort sikt.

* Den organiska tillväxten under 2016 lär hamna i linje med 2015 års minus 5 procent, enligt RBC:s gissning. Ytterligare sänkta rörelsemarginaler lär därmed bli svårt att undvika för Sandvik, som har ovanligt höga fasta kostnader. RBC tror sig också vara mer skeptiskt än övriga banker till effekten av besparingsåtgärder. För Europa oroar en vikande efterfrågan, framför allt vad gäller Machining Solutions.

* Sandviks nya ledning är stark och koncernens erbjudande likaså inom vissa nischer, exempelvis vändskär samt utrustning för underjordiska gruvor, men optimismen tycks överdriven kring portföljoptimering och vad avyttring av svagare enheter kan ge.

* Aktien tycks även ha fått bränsle av hopp om återuppfyllning av lager hos kunderna under årets andra halvår ("potential restocking cycle"). Detta kan dock enligt RBC visa sig utgöra enbart en temporär hugsvalelse.

Sandvikaktien lät sig knappast bekomma i det rikstillvända tisdagsklimatet på börsen: aktien steg 2,0 procent strax före klockan 11, mot plus 1,8 procent för OMXS30.

Kurs då rekommendationen gavs:
84,65 kr
Riktkurs:
75 kr

Rekommendation från: RBC

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser