Raysearch allt bättre

Datum: 2009-05-25 13:42

Det finns mer att hämta i Raysearch menar Börsveckan. Ökade marginaler och nya avtal kan lyfta kursen.

Låg risk i hälsesektorn menar Börsveckan är ett skäl som talar för Raysearch. Några andra är en stor nettokassa och ett förbättrat kassaflöde i år som minskar riskerna i balansräkningen.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,1 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser