Råvaruboomens vinnare

Datum: 2007-10-18 10:42

VA menar att Atlas Copco är en av vinnarna på en fortsatt superkonjunktur, men också en av de stabilaste verkstadsaktierna när industrikonjunkturen så småningom vänder ner.

Tidningen ser fortsatt goda tillväxtutsikter med bolagets fokus på industri- och gruvkunder och tillväxtmarknader. VA ser ingen anledning att tvivla Atlas Copcos egna finansiella mål om en tillväxt på minst 8 procent per år och en rörelsemarginal på minst 15 procent. Detta med tanke på de i dag fortsatt goda marknadsutsikterna och de på längre sikt fortsatt intressanta förvärvsmöjligheterna. Tidningen anser att kursen därför ska upp åtminstone 20 procent till, baserat på VA:s analysmodell. 2008 års P/E-tal beräknas till 15.
Kurs då rekommendationen gavs:
116,125 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser