Experterna oeniga om vart oljepriset ska ta vägen Foto: Leonardo Petricio /AP-TT

Experterna oeniga om vart oljepriset ska ta vägen

Publicerad 2018-01-10 13:45:00

OljeprisetUPPDATERAD Priset på brentolja närmar sig 70 dollar och handlas nu på de högsta nivåerna sedan 2014. Experterna är dock oeniga om vart oljepriset kommer att ta vägen under året. Mycket beror på Opecs produktionsbegränsningar men även geopolitiska faktorer spelar in.

När Irans oljeminister Zanganeh lade sig i oljeprisdiskussionerna på tisdagen blev det tydligt att Opec helst ser att priset på brentoljan håller sig under 60 dollarnivån. Detta eftersom ett alltför högt oljepris gör att utbudet från de amerikanska skifferoljeproducenterna ökar.

Men det handlar om en balansgång. Det senaste årets oljeprisuppgång kan till stor del förklaras med att just Opec begränsat utbudet. Men nu kan alltså utbudsbegränsningarna ha gått för långt. 

Zanganeh uttalande visar att Opec anser att lagernivåerna pressar upp priset för högt, och då är det sannolikt att organisationen gör någonting åt det, menar Bjarne Schieldrop, SEB:s råvaruanalyschef.

– Igår såg vi det första steget i form av en verbal kommentar. Räkna med mer och om marknaderna vägrar lyssna kommer Opec att öka tillgången till olja på marknaderna, säger han i en kommentar.

Oljepriset ligger just nu på den högsta nivån sedan 2014 och vad som händer nu beror i hög utsträckning på vad Opec beslutar om produktionsbegränsningarna vid nästa möte i maj.

Sinande amerikanska lager

Men samtidigt som Opec börjar oroa sig för ett alltför högt oljepris visar statistik på fallande amerikanska oljelager. Råoljelagren minskade med 11,2 miljoner fat förra veckan, enligt statistik från branschorganisationen American Petroleum Institute, API. Det var betydligt mer än en väntad nedgång med 3,9 miljoner fat.

På onsdagseftermiddagen redovisade det amerikanska energidepartementet att de amerikanska lagren av råolja sjönk 4,9 miljoner fat under förra veckan mot förväntade 3,4 miljoner fat.

SEB tror att toppen är nådd

Men låga lagernivåer och produktionsbegränsningar till trots: SEB:s råvarustrateg Anders Söderberg tror inte att oljepriset ska upp särskilt mycket mer. Han säger dock att mycket beror på vilka exitstrategier som Opec presenterar när de rullar tillbaka produktionsbegränsningarna.

– Det kan bli några temporära spikar, men ökade geopolitiska problem kan hålla priset uppe, säger han.

Martin Jansson, Handelsbanken Markets råvarustrateg, tror dock att priset totalt för året blir lägre.

– För 2018 har vi fortfarande prognosen 50 dollar per fat, vilket är lägre än konsensus. Det baserar vi bland annat på optimism över utvecklingen av den amerikanska skifferoljeproduktionen, säger han.

Utöver detta finns det en del tillfälliga faktorer som medverkat till att pressa upp priset, menar han. Extremkylan i USA driver upp efterfrågan på olja och den förhöjda politiska risken i Iran är en annan faktor.

Saudiarabien kan stöka till prisbilden

Även situationen i Saudiarabien påverkar oljepriset och det finns en riskpremie på oljepriset efter kronprinsens agerande då han fängslade sina rivaler och avväpnade dem finansiellt. Om rivalerna, nu utsläppta, förenar sig kan det skapa oro i landet.

Oron över vad som sker i Saudiarabien och Venezuela skulle kunna pressa upp oljepriset ordentligt, även från nuvarande nivå.

– Kollapsar Venezuela drar oljan upp till nivån 100 dollar igen, och detsamma gäller om det blir tumult i Saudiarabien, säger Martin Jansson.

Christer Fälldin