”Oljan når inte över hundra dollar igen under det här årtiondet” Foto: istockphoto

”Oljan når inte över hundra dollar igen under det här årtiondet”

Publicerad 2016-01-11 15:00:00

Råvaror Oljepriset kommer att återhämta sig. Men det når inte över hundra dollar per fat igen under det här årtiondet.

Det är det Julian Jessop, det brittiska analysföretaget Capital Economics globala chefsekonom som i nyhetsbrevet Capital Daily gör den analysen av oljepriset.

För närvarande ligger priset för brentoljan runt 33 dollar per fat, men det lär öka och nå cirka 60 dollar per fatt under 2017 och nå 70 dollar år 2020, enligt Julian Jessop.

Trots denna analys sänker bolaget prognosen för oljepriset under innevarande år, från 55 till 45 dollar per fat. Skälen är osäkerheten kring vad som händer i Kina samt ”oordningen” i Opec.

Sedan spänningarna ökat mellan Iran och Saudiarabien har det blivit än mer osannolikt att Opec skulle strypa tillgången till olja för att få upp priserna. I den saudiarabiska regeringens senaste budget förutsätts oljepriset snitta kring 38 dollar per fat.

Oljeproducerande länder utanför Opec har varit senfärdiga i att reagera på de snabbt fallande oljepriserna. Den amerikanska produktionen har till exempel upprätthållits på hög nivå trots att många oljeriggar tagit ur bruk, eller inte varit fungerande.

Enligt analysen är skälet att effektiviteten ökat markant i industrin och att många riggar kan producera lönsamt på prisnivåer kring 20 dollar per fat – eller ännu lägre. Bara av det skälet kan oljepriserna fortsätta att sjunka under de närmaste veckorna.

Oavsett om det sker eller inte tror Capital Economics på en återhämtning av prisnivåerna under återstoden av året. Bedömningen grundas bland annat på att efterfrågan från Kina ökar efter att det kinesiska nyåret firats.

Men tillgången på marknaderna begränsas successivt och det syns redan på att investeringarna i sektorn minskats och av det följer att produktionen kommer att sjunka.

Och ju mer priserna sjunker på kort sikt, desto starkare blir reaktionerna på marknaderna, vilket medför perioder med högre priser. Men, trots det når vi inte upp till hundra dollarsgränsen på ett antal år, trots att många nyligen sett den som ”det nya normala”, avslutar Julian Jessop.

Thina Saltvedt är senior oljeanalytiker på Nordea Markets. Hon tror tvärtom att brentoljan snart parkerar under nivån 30 dollar fatet.

– Det ser inte ut som om det är mycket som drar upp oljepriset för närvarande. Det dröjer inte länge förrän det lyser ett 20-tal på skärmen, säger hon till den norska tidningen Dagens Næringsliv.

Christer Fälldin