Investera i oljeboomen Foto: Istockphoto

Bakken är USA:s främsta skifferoljefält.

Investera i oljeboomen

Publicerad 2013-05-20 15:00:00

Råvaror En utbudschock som kommer att förändra spelreglerna på oljemarknaden radikalt. Så kan man beskriva USA:s väg mot att bli självförsörjande på olja. Här får du tips om hur du investerar i den amerikanska oljerevolutionen.

I förra veckan släppte det internationella energiorganet IEA en rapport om oljemarknaden som bland annat tog upp den revolution som i det tysta pågår i Nordamerika. En revolution som kommer att betyda ”lika mycket för oljemarknaden som den ökade efterfrågan från Kina under de senaste 15 åren” skriver IEA.

Det handlar om Nordamerikas strävan att bli självförsörjande på olja, något som bland annat ska uppnås genom utvinning av skifferolja och oljesand.

I rapporten spås oljeutbudet från länder utanför OPEC öka med 6 miljoner fat per dag mellan 2012 och 2018. 3,9 miljoner av dessa väntas härröra från USA och Kanada.

Men experter ifrågasätter IEA:s prognos och menar att den är i underkant.

– Rapporten fokuserar framförallt på USA:s utvinning av skifferolja. De glömmer att det samtidigt pågår en revolution inom off-shore utvinning där ny teknik gör att man kan hitta och utveckla nya oljefält i Mexikanska golfen, säger Kirk McDonald på Argent Capital Management till Marketwatch.com.

Men utvecklingen gagnar inte bara de amerikanska konsumenternas plånböcker. Som investerare finns också möjligheter att dra nytta av oljeboomen i Nordamerika. Det handlar om allt ifrån bolag som utvinner skifferolja till bolag som sysslar med pipelines och oljelager.

Marketwatch har låtit energiekonomien James Williams på WTRG Economics välja ut några bolag som kan gynnas av den amerikanska oljerevolutionen.

Bland hans val finns bland annat Hess Corp som är verksamt inom hela produktions- och distributionskedjan, från oljeutvinning till bensinmackar i USA. Hess är bland annat djupt involverad i skiffergasutvinning i Bakkenområdet i Montana och North Dakota.  

Bland de bolag som sysslar med själva borrningsprocessen nämner McNichols Schlumberger, Halliburton, Willbros Group och National Oilwell Varco.

När oljan väl kommer upp ut marken måste den sedan transporteras och då kommer pipelinebolagen in i bilden. Här nämns bland annat TransCanada och Kinder Morgan.

Bland raffinaderierna finns däremot ingen självklar vinnare. James Williams säger till Marketwatch att många raffinaderier spått ett underskott på olja av hög kvalitet och anpassat produktionsmetoderna därefter.

Men den skifferolja som tas upp är av hög kvalitet och Williams spår att raffinaderierna kommer att återanpassa produktionen till olja av hög kvalitet under de kommande åren.

Magnus Gustavsson

Skifferolja , Olja