Rättvist värderat

Datum: 2010-04-13 18:17

equal-weight

Sandvik

Morgan

Morgan Stanley sänker sin rekommendation till Jämvikt från Övervikt då aktien vid 95 kronor reflekterar bankens estimat om P/E 13x 2011e samt EV/Sales på 1,6x. Konsensus har närmat sig Morgan Stanleys estimat med mer än 50 % för 2010e och 30 % för 2011e, vilket lämnar litet utrymme för ytterligare meningsfulla uppgraderingar. Med en operationell vinst 2012e som redan uppgår till toppnivåer (samt 2011e EBIT bara 16 % under toppnivåerna), tror Morgan Stanley att Tooling står inför två potentiella vinstrisker: 1) Bolagets Toolingverksamhet (27 % av 2009 års vinst) är kraftigt exponerad mot en matt europeisk marknad (55 % av 2009 års vinst). 2) Tidigare investeringar minskar förmågan att slå tidigare toppnivåer.
Kurs då rekommendationen gavs:
94,025 kr
Riktkurs:
94 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser