Rättvist värderad

Datum: 2010-02-17 11:18

Behåll

Addtech B

Erik

Erik Penser FK upprepar sin Behållrekommendation efter bolagets Q309/10 rapport. Rapporten var i stort sett i linje med fondkommissionärens förväntningar och endast mindre, men positiva, förändringar görs i estimaten. Den operationella trenden är fortsatt god eftersom efterfrågan från nordiska verkstadsbolag fortsätter att förbättras. Bolaget har skurit ner personalstyrkan med 14 % under det senaste året och detta ger nu effekt på rörelsemarginalen som förbättrats med en knapp procentenhet. Riktkursen höjs från 110 kronor till 120 kronor. Aktien handlas på P/E 12,0x 2010/2011E och är enligt Erik Penser FK rättvist värderad.
Kurs då rekommendationen gavs:
115 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser