Rätt köpa Securitas

Datum: 2004-11-29 17:41

Börsveckan menar att det är rätt att köpa Securitas nu.

Bolaget anses vara på väg mot gammal god form, vilket betyder 25-procentiga resultatökningar under flera år framåt. När intresset för cykliska aktier minskar bedöms Securitas vara en given köpkandidat. Börsveckan tror att dock att det är rätt att köpa Securitas redan nu.
Kurs då rekommendationen gavs:
107,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser