Ratos värd 190 kr

Datum: 2007-03-12 14:34

Neutral

Ratos B

Swedbank behåller sin neutrala syn på Ratos.

Swedbank behåller sin neutrala syn på Ratos, men menar att värderingen nu är mindre attraktiv jämfört med tidigare. Vidare menar banken att risk/reward är något negativt och att uppsidan i aktien är begränsad. man flaggar dock för att bolagets ledning över tiden lyckats leverera bra avkastning.
Kurs då rekommendationen gavs:
208,75 kr
Riktkurs:
190 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser