Ratos sänker utdelningen Foto: istockphoto

Ratos sänker utdelningen

Publicerad 2017-02-17 08:09:00

Rapport Investmentbolaget Ratos föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie för helåret 2016 (3,25), en minskning med drygt 38 procent. Analytikerna väntade sig i snitt en utdelning om 2,50 kr per aktie, enligt SME Direkt.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 1 277 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2016 (-632). Resultatet per aktie uppgick till 3,95 kr (-2,05).

Resultatet före skatt uppgick till 1 330 miljoner kr (-529).

För fjärde kvartalet 2016 visar portföljen en omsättningstillväxt om 20 procent, men ett försvagat operativt ebita-resultat om -7 procent justerat för Ratos ägarandel, konstaterar Magnus Agervald i rapporten.

"Utvecklingen i bolagsportföljen som helhet når inte upp till våra ambitioner, och vi intensifierar arbetet tillsammans med våra bolag och deras företagsledningar och styrelser för att vända detta. I tillägg så gör vi en översyn av Ratos strategi", skriver han vidare i rapporten.

Direkt