Ratos köpvärt

Datum: 2004-06-28 18:58

Veckans Affärer sätter rekommendationen köp på Ratos.

Ratos anses ha gjort sig förtjänt av sin värdering efter att under senare år bevisat att den nya strategin fungerar. Om avkastningsmålet på 20 procent per år slås finns anledning att värdera aktien med en premie. Ratos bedöms vara en utmärkt möjlighet att ta del av avkastningen i en portfölj med bolag som befinner sig i en intressant utvecklingsfas.
Kurs då rekommendationen gavs:
118,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser