Rasrisk i Boliden

Datum: 2007-01-04 13:28

Neutral

Boliden

Carnegie sänker sin rekommendation från bättre än index till neutral.

Carnegie sänker sin rekommendation från bättre än index till neutral. Carnegie använder framför allt två argument för nedgraderingen. Huvudargumentet är att den kortsiktiga oron ökat kraftigt till följd av prisutvecklingen på metallmarknaden. Banken tror även att vinstförväntningarna på Boliden på kort sikt är för höga. En kassaflödesberäkning ger enligt Carnegie en riktkurs på 150 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
169,5 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser