Rapportsäsongen: "Goda chanser till börsfest" Foto: istockphoto

Rapportsäsongen: "Goda chanser till börsfest"

Publicerad 2018-04-17 06:00:00

Aktier Nu är rapportsäsongen på god väg och det finns stora chanser till att det blir en börsfest, anser Nordeas chefsstrateg Michael Livijn.

Det är den amerikanska marknaden som sätter tonen på börserna då ett globalt index innehåller över 50 procentenheter amerikanska tillgångar.

– Vi ser att första kvartalet kan bli en positiv överraskning, framför allt i USA, säger han.

"Osannolikt bra"

I år kan det nästan se ”för bra ut” menar Livijn, och det beror på en engångseffekt – den stora amerikanska skattereformen bidrar mycket starkt.

– Vinsterna som förväntas kan på pappret se nästan osannolikt bra ut och de drivs också till viss del skattereformen som beslutades i slutet av förra året i USA. Men det är inte hela sanningen. Andra faktorer bidrar också till vad som kan bli ett av de starkaste kvartalen på länge.

Estimaten i årstakt för första kvartalet ligger på 17 procentenheters vinsttillväxt, varav drygt 5 procent kan hänföras till skattereformen då det är denna siffra estimaten har reviderats upp med sedan implementeringen av den i januari, förklarar Livijn.

"Hyggligt" hög takt

Guidningen har också varit den starkaste hittills, räknat på data från 2001 och framåt.

– Till övriga faktorer hör att den amerikanska ekonomin haft en ”hyggligt” hög takt under första kvartalet, dollarn har blivit marginellt svagare samtidigt som oljepriset är signifikant högre än under första kvartalet ifjol.

Ytterligare en faktor – historiken – kan driva på utfallet. Amerikanska bolag har en tendens att slå förväntningarna.

Vinsttillväxten är mycket viktig, men för uthålliga vinster krävs hög försäljning. Även här är det ovanligt höga siffror inför första kvartalet, estimaten ligger på 10 procent.

– För helåret 2018 är det något lägre, men en försäljningstillväxt på runt 7 måste ändå anses som imponerande. Det innebär att marginalerna, som varit lite oroande, fortsatt kan hållas på de höga nivåer som varit legio de senaste åren, säger Michael Livijn.

Europa ser sämre ut

För indexet S&P 500 gäller historiskt att försäljningstillväxten måste vara runt 5 procentenheter för att bolagen ska kunna bibehålla marginalerna.

Om USA ser starkt ut drar Europa nedåt trots att vinstutvecklingen var bra under 2017. För 2018 ser det dystert ut, menar Livijn.

Två faktorer ligger bakom, eurons starka utveckling ifjol, samt det faktum att Europa saknar en stark IT-sektor, som är den sektor som drivit på de amerikanska vinsterna.

– Vikten i ett Europa-index är 5 procenteneheter, att jämföra med drygt 25 procentenheter i USA.

För globala aktier ser 2018 övertygande ut. Aggregerat ligger vinstförväntningarna på 14 procentenheter för helåret, vår syn är lite mer konservativ och vi ser 10-11 procent som realistiskt.

Övervikt i aktier

Nordea har svårt att se att globala aktier ska leverera negativ avkastning i ett sådant scenario.

– Vi ser vinsterna som ett starkt argument för tillgångsslaget, och en av huvudanledningarna till att vi rekommenderar övervikt i aktier, säger Michael Livijn.

Christer Fälldin